اخبار

۲۰ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری اولین برنامه دورهمی ویژه کارکنان محترم شهرداری مشهد

۱۹ تیر ۱۳۹۸

ارائه خدمات مجموعه تالار و رستوران عمارت آوان به کارکنان محترم شهرداری مشهد

۱۰ تیر ۱۳۹۸

جلسه مشترک با سرپرست شعبه یک بانک شهر :

۱۰ تیر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه هيأت امنا موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد :

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه مشترک با جناب آقای احمد نوروزی عضو شورای اسلامی شهر مشهد

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه مشترک با مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه مشترک با مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه کیش

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه با دکتر حیدری نماینده وزارت مهاجرین و اتباع کشور افغانستان

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

خدمات بیمه

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

تامین گوشت گرم قرمز و سفید ویژه کارکنان شهرداری مشهد