اخبار

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری مراسم های روز مرد و زن در موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

 
۱۴ اسفند ۱۳۹۸

موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری در نگاه هشتم

دانلود کنید  
۲ بهمن ۱۳۹۸

طرح ویژه اقساط لوازم خانگی

۱۱ آذر ۱۳۹۸

خدمات تخصصی دندانپزشکی کلینیک بزرگمهر با اقساط شش ماهه

۱۹ تیر ۱۳۹۸

ارائه خدمات مجموعه تالار و رستوران عمارت آوان به کارکنان محترم شهرداری مشهد

۱۰ تیر ۱۳۹۸

جلسه مشترک با سرپرست شعبه یک بانک شهر :

۱۰ تیر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه هيأت امنا موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد :

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه مشترک با جناب آقای احمد نوروزی عضو شورای اسلامی شهر مشهد

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه مشترک با مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلسه مشترک با مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه کیش