ارائه خدمات گردشگری به کارکنان محترم شهرداری مشهد

موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد، با هدف کسب رضایت کارکنان محترم شهرداری و ترویج روحیه گردشگری، امکان بهره‌مندی همکاران محترم را از تورهای خارجی و داخلی با شرایط پرداخت اقساطی فراهم کرده است.

اطلاعات بیشتر:

شماره تماس مستقیم: 38461817

شماره تماس موسسه: 38331134 داخلی 106

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

جزیره کیش

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

قشم

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

چابهار

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

بوم گردی

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

عتبات عالیات

۱۶ اسفند ۱۳۹۷

ترکیه