اهداف

۱. تشویق و ترغیب كاركنان شهرداری به مشاركت در فعالیت‌های اقتصادی كشور و حمایت اقتصادی از آنان با تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی
۲. مشاركت و حضور در بازار سرمایه، تأمین مالی و هدایت آن در بخش‌های اقتصادی
۳. ایجاد امكانات لازم برای هدایت سرمایه‌های كوچك كاركنان شهرداری به سمت بخش‌های اقتصادی مفید در امور تولید، توزیع و ...
۴. تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی سودآور از طرق مختلف و مجاز قانونی از جمله تأسیس و اداره انواع شركت‌ها و انجام معاملات در بازارهای سرمایه از قبیل بورس اوراق بهادار، كالا و ..
۵. سپرده‌گذاری در بانك‌ها، موسسات مالی و اعتباری و سایر واحدهای مجاز مالی و داخلی
۶. ایجاد، اداره یا مشاركت در احداث و اداره واحدهای رفاهی از قبیل هتل، باشگاه، واحدهای مسكونی و غیرمسكونی پس از اخذ مجوزهای لازم
۷. اخذ وام و تسهیلات اعتباری از نهادهای مالی
۸. اخذ موافقت اصولی، تأسیس و بهره‌برداری از كارگاه‌ها و كارخانه‌ها و مشاركت در تأسیس یا خرید و فروش سهام شركت‌های مختلف اعم از تولیدی و بازرگانی و صنعتی و مهندسی
۹. سرمایه‌گذاری و مشاركت در تأسیس صندوق ذخیره كاركنان سایر شهرداری‌های كشور
۱۰. تأسیس شركت و یا موسسه در راستای فعالیت‌های موضوع اساسنامه