مدیران

اسماعیل احمدی مقدم

مدیرعامل  موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

دکتری

📌سوابق

رایانامه: ahmadimoghadam@szshmashhad.ir

مجید ثابت

معاون اداری مالی و پشتیبانی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

متولد: 1354- مشهد

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه مدیریت صنعتی شرق

📌سوابق اجرایی

  • مدیرعامل موسسه خدمات مالی بهبود سیستم شایگان
  • سرپرست شرکت تعاونی خدمات اداری کارکنان شهرداری مشهد در سال 93
  • معاون مالی و اداری شرکت تعاونی خدمات اداری و رفاهی کارکنان شهرداری مشهد (شهروند هشتم به مدت 9سال)
  • سرپرست صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد
  • رئیس حسابداری صندوق رفاه کارکنان شهرداری مشهد
  • مشاور مالیاتی برخی موسسات و شرکت‌ها
  • رئیس حسابداری شرکت لبنی آنا قاین
  • کارشناس مالی شرکت پخش رضوی آستان قدس رضوی
  • کارشناس مالی شرکت تولیدی چسب فیکا شیمی
  • کارشناس مالی شرکت تعاونی آرین طب

رایانامه: sabet@szshmashhad.ir

پوریا براتیان

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

متولد: 1357- درگز

کارشناسی‌ارشد تجارت الکترونیک

رایانامه: Baratian@szshmashhad.ir