مدیران

مجید هراتی زاده

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه فردوسی مشهد

متولد: 1350- مشهد

📌سوابق

 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت شهروند هشتم
 • مدیر اجرایی پروژه خین عرب
 • عضو کمیته طرح جامع بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید اطلاعات در شهر مشهد
 • مشاور فنی و امور قراردادهای سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد
 • رئیس گروه نظارت و ارزیابی عملکرد حوزه معاونت برنامه‌ریزی شهرداری مشهد
 • مدیرعامل وعضو هیأت مدیره شرکت ایرانگردی و جهانگردی مروارید شرق
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره صندوق رفاه کارکنان شهرداری مشهد

رایانامه: Haratizadeh@szshmashhad.ir

مجید ثابت

معاون اداری مالی و پشتیبانی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

متولد: 1354- مشهد

کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه مدیریت صنعتی شرق

📌سوابق اجرایی

 • مدیرعامل موسسه خدمات مالی بهبود سیستم شایگان
 • سرپرست شرکت تعاونی خدمات اداری کارکنان شهرداری مشهد در سال 93
 • معاون مالی و اداری شرکت تعاونی خدمات اداری و رفاهی کارکنان شهرداری مشهد (شهروند هشتم به مدت 9سال)
 • سرپرست صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد
 • رئیس حسابداری صندوق رفاه کارکنان شهرداری مشهد
 • مشاور مالیاتی برخی موسسات و شرکت‌ها
 • رئیس حسابداری شرکت لبنی آنا قاین
 • کارشناس مالی شرکت پخش رضوی آستان قدس رضوی
 • کارشناس مالی شرکت تولیدی چسب فیکا شیمی
 • کارشناس مالی شرکت تعاونی آرین طب

رایانامه: sabet@szshmashhad.ir

پوریا براتیان

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

متولد: 1357- درگز

کارشناسی‌ارشد تجارت الکترونیک

رایانامه: Baratian@szshmashhad.ir