معرفی هیأت مدیره

صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد متشکل از 6 نفر هیأت امنا و 7 عضو هیأت مدیره است كه اعضای هیأت مدیره آن به شرح زیر است:

سید حسین اشرفی شهری

رئیس هیأت مدیره صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

متولد 1345-گناباد

📌سوابق تجربی

 • معاون مالی و برنامه ریزی شرکت عمران ومسکن سازان منطقه شرق .
 • عضو هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری عمران سارا و شرکت اختران مجد ایرانیان.
 • معاون مدیر عامل شرکت الکترو استیل (در امور مالی ،بازرگانی و ….).
 • مدیر مالی شرکت ایران خودرو خراسان .
 • مدیر مالی و اداری شرکت ایران کشمیر.
 • عضو هیات مدیره در واحد های تحت پوشش بنیاد جانبازان ،ایران خودرو ،تعاونی اعتبار ،شرکت سهم نگر پویا و …
 • مدیر مالی شرکت کشت و صنعت فدک .
 • همکاری با واحد های تحت پوشش سازمان صنایع دفاع (مدیر حسابداری صنعتی ).
 • کارهای کارشناسی ،پژوهشی و مشاوره ای در شورای اسلامی مشهد،شرکت فجر بهمن ،وزارت جهاد سازندگی ،شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان و سناباد خودرو و …
 • حق التدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی .
 • انجام مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری (تهیه طرح های توجیهی ) در صنایع متفاونت و پروژه های کلان ملی و منطقه ای از جمله پروژه های متفاوت خودرو سازی ،آلومینیوم ،سیمان و ….
 • انجام کار های بدیع و خلاقانه از جمله انتشار اولین اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار و همچنین انتشار اوراق مشارکت شرکت پروژه و تامین مالی های خاص و…
 • عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور .

اسماعیل احمدی مقدم

نائب رئیس هیأت مدیره صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

متولد 1339-سبزوار

مهدی کاظمی 

عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

 

📌سوابق

علی احمدی

عضو هیأت مدیره صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

متولد 1357-مشهد

📌سوابق

هادی پژوهش

عضو  هیئت مدیره صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

 

📌سوابق

پوریا براتیان

عضو  هیئت مدیره صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

متولد 1357-درگز

📌سوابق