ارائه خدمات گردشگری به کارکنان محترم شهرداری مشهد

موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد، با هدف کسب رضایت کارکنان محترم شهرداری و ترویج روحیه گردشگری، امکان بهره‌مندی همکاران محترم را از تورهای خارجی و داخلی با شرایط پرداخت اقساطی فراهم کرده است.

اطلاعات بیشتر:

شماره تماس مستقیم: 38461817

شماره تماس موسسه: 38331134 داخلی 106

7 مارس 2019

جزیره کیش

7 مارس 2019

قشم

7 مارس 2019

چابهار

7 مارس 2019

بوم گردی

7 مارس 2019

عتبات عالیات

7 مارس 2019

ترکیه