7 مارس 2019

خدمات بیمه

3 مارس 2019

تامین گوشت گرم قرمز و سفید ویژه کارکنان شهرداری مشهد

17 فوریه 2019

خدمات دندانپزشکی

5 فوریه 2019

امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک با موسسه صندوق ذخیره تهران

17 دسامبر 2018

نشست سرکار خانم جراح مشاور شهردار مشهد در امور بانوان با مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد

19 نوامبر 2018

اطلاعیه

14 نوامبر 2018

ارائه خدمات گردشگری به کارکنان محترم شهرداری مشهد

10 نوامبر 2018

جلسه مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد با سرکارخانم جراح مشاور محترم شهردار مشهد در امور بانوان

4 سپتامبر 2018

مراسم معارفه مدیرعامل جدید صندوق ذخیره کارکنان شهرداری مشهد با حضور اعضای هیأت مدیره برگزار شد.